Vägbeskrivning till Stenrike Fjordhästar

 

För er med GPS:

Longitud 13o 15' 37,6 Ö
Latitud: 56o 10' 28,6 N

 

Från väster:

Väg 21 från Åstorp. Kör förbi Kvidinge, avfarter mot Klippan och vidare rakt fram där väg 13 går söderut mot Ljungbyhed (nedlagd järnväg korsar 21:an omedelbart efter korsningen). Efter denna korsning endast 1 km – sväng vänster mot ”Söndraby”. Du korsar järnvägen och gamla väg 21 (kör norrut mot ”Hjälmsjö”), sedan passerar du Vedby skola och Vedby kyrka. Håll till höger strax efter kyrkan (den mindre asfaltvägen mot ”Ankarlöv” och ”Linneröd”, ej mot Hjälmsjö). Efter c:a 1 km kommer en avfart mot Ankarlöv, men fortsätt asfaltvägen rakt fram. Efter ytterligare c:a 2 km svänger du vänster mot ”Linnestofta” i en fyrvägskorsning. Nu blir det grusväg och efter bara knappt 100 m är det dags att svänga höger mot ”Linnestofta” igen. Du följer grusvägen bara ”rakt” fram i 3 km (även i T-korsningen 500 m innan du är framme) och ser, när det öppnar sig och blir åker på båda sidor om vägen, gården (ljusgrått boningshus med svart tak samt röda ekonomibyggnader) till vänster om vägen.

 

Från nordväst:

 Väg 13 från Ängelholm. När du kommer till Klippan är det en rondell där du kör till vänster in på Storgatan. Framme vid Åbyplan (busshållplatser på bägge sidor om Storgatan och ”gårdsgata” med gatsten rakt fram) tar du till vänster och följer gatan som, efter kiosken och en 90-graders högerböj, övergår till Torggatan fram till Statoilmacken och Vedbyvägen. Där tar du till vänster och kör c:a 3 km fram till Kvarnvägen. Sväng vänster in på Kvarnvägen mot ”Vedby kyrka” och ”Hjälmsjö”. Passera Vedby skola och Vedby kyrka. Håll till höger strax efter kyrkan (den mindre asfaltvägen mot ”Ankarlöv” och ”Linneröd”, ej mot Hjälmsjö). Efter c:a 1 km kommer en avfart mot Ankarlöv, men fortsätt asfaltvägen rakt fram. Efter ytterligare c:a 2 km svänger du vänster mot ”Linnestofta” i en fyrvägskorsning. Nu blir det grusväg och efter bara knappt 100 m är det dags att svänga höger mot ”Linnestofta” igen. Du följer grusvägen bara ”rakt” fram i 3 km (även i T-korsningen 500 m innan du är framme) och ser, när det öppnar sig och blir åker på båda sidor om vägen, gården (ljusgrått boningshus med svart tak samt röda ekonomibyggnader) till vänster om vägen.

 

 

Från norr:

 E 4:an till trafikplats Örkelljunga (Skåneporten)– därefter väg 24 mot Hässleholm / Perstorp. Efter drygt 4 km – sväng höger mot Perstorp på väg 108. Därefter är det drygt 7 km vidare söderut till Oderljunga kyrka där det går en väg in till höger omedelbart efter kyrkan (mot ”Oderljunga mölla”). Kör vägen i c:a 6 km förbi Oderljunga mölla och Toarp fram till T-korsning (efter Toarp blir det grusväg, men efter ett par, tre km blir det asfalt igen). Kör rakt fram mot ”Vedby” i T-korsningen. Sväng höger in mot ”Linnestofta” 1 km efter T-korsningen. Följ den lilla grusvägen c:a 2 km. Här blir det åker på båda sidor om vägen och gården (ljusgrått boningshus med svart tak samt röda ekonomibyggnader) ligger till höger om vägen.

 

Från öster:

Väg 21 från Perstorp. Kör förbi korsningen med väg 108. Efter den s. k. ”flygrakan” (c:a 6 km efter korsningen) är det 2 km kvar till avtagsväg ”Söndraby” på höger sida. Sväng in här och korsa därefter järnvägen och gamla väg 21 (kör norrut mot ”Hjälmsjö”). Sedan passerar du Vedby skola och Vedby kyrka. Håll till höger strax efter kyrkan (den mindre asfaltvägen mot ”Ankarlöv” och ”Linneröd”, ej mot Hjälmsjö). Efter c:a 1 km kommer en avfart mot Ankarlöv, men fortsätt asfaltvägen rakt fram. Efter ytterligare c:a 2 km svänger du vänster mot ”Linnestofta” i en fyrvägskorsning. Nu blir det grusväg och efter bara knappt 100 m är det dags att svänga höger mot ”Linnestofta” igen. Du följer grusvägen bara ”rakt” fram i 3 km (även i T-korsningen 500 m innan du är framme) och ser, när det öppnar sig och blir åker på båda sidor om vägen, gården (ljusgrått boningshus med svart tak samt röda ekonomibyggnader) till vänster om vägen.

 

 

Från söder:

Väg 13 / 108 från Röstånga. Vid Spången - följ väg 13 mot Klippan. När ni kommer till väg 21 – sväng höger mot Perstorp (nedlagd järnväg korsar 21:an omedelbart efter korsningen). Efter endast 1 km – sväng vänster mot ”Söndraby”. Du korsar järnvägen och gamla väg 21 (kör norrut mot ”Hjälmsjö”), sedan passerar du Vedby skola och Vedby kyrka. Håll till höger strax efter kyrkan (den mindre asfaltvägen mot ”Ankarlöv” och ”Linneröd”, ej mot Hjälmsjö). Efter c:a 1 km kommer en avfart mot Ankarlöv, men fortsätt asfaltvägen rakt fram. Efter ytterligare c:a 2 km svänger du vänster mot ”Linnestofta” i en fyrvägskorsning. Nu blir det grusväg och efter bara knappt 100 m är det dags att svänga höger mot ”Linnestofta” igen. Du följer grusvägen bara ”rakt” fram i 3 km (även i T-korsningen 500 m innan du är framme) och ser, när det öppnar sig och blir åker på båda sidor om vägen, gården (ljusgrått boningshus med svart tak samt röda ekonomibyggnader) till vänster om vägen.